D Mae'r gofrestr bellach wedi cau ar gyfer 2018-19.

Mynnwch gael atebion gydag arolygon

Arolygwch eich marchnad darged

Mae gan SurveyMonkey Audience filiynau o bobl yn barod i wneud eich arolwg.

DYSGU MWY

Dymuno cael rhagor o rym a sawl defnyddiwr?

Mynnwch gael ein nodweddion mwyaf grymus a gwnewch benderfyniadau gwell gyda SurveyMonkey Enterprise.

DYSGU MWY

Mae 98% a gwmnïau Fortune 500 yn dibynnu ar SurveyMonkey ar gyfer Data a Bwerwyd gan Bobl