Wrexham Youth Service Survey

The Wrexham Youth and Play Service are seeking the views of young people to help shape the delivery of youth work provision in local communities. We want to know what young people want from the youth service and how we can best support you outside of school.

By filling in this survey you will be helping us to build a picture of how young people want to spend their free time outside of school, the places they want to be able to go and things that they want to be able to do.

All the information you provide will remain anonymous

Thanks very much!

Arolwg Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn gofyn am farn bobl ifanc i’w helpu i ddatblygu darpariaeth gwaith ieuenctid mewn cymunedau lleol.   Rydym eisiau gwybod beth mae pobl ifanc eisiau gan y gwasanaeth ieuenctid a sut gallwn eich cefnogi orau y tu allan i’r ysgol.

Drwy lenwi’r arolwg hwn byddwch yn ein helpu i ddatblygu darlun o sut mae pobl ifanc yn dymuno treulio eu hamser rhydd y tu allan i’r ysgol, y llefydd maent yn dymuno mynd a phethau maent yn dymuno gallu eu gwneud.

Bydd yr holl wybodaeth fyddwch yn ei darparu yn parhau'n ddienw. 

Diolch yn fawr iawn!

T