Annwyl Ddysgwr,
Sut wyt ti? Byddem wrth ein bodd cael gwybod! Yn ddiweddar, mynychoch gwrs o fewn Partneriaeth Dysgu Gymunedol Caerdydd a'r Fro. Byddai gennym ddiddordeb mawr i glywed a yw'ch dysgu wedi cyfrannu at welliant yn eich iechyd a'ch lles. Byddai'n ein helpu ni'n fawr pe gallech ateb ychydig o gwestiynau; rydym yn addo na fydd yn cymryd mwy nag ychydig funudau. Bydd pob ymateb yn cael ei drin yn ddienw a ni chaiff unrhyw unigolyn ei nodi yn yr adroddiad terfynol.
 
Dear Learner,
How are you? We would love to know! You recently attended a course within the Cardiff & Vale Community Learning Partnership. We would be very interested to hear whether your learning has contributed to an improvement in your health and wellbeing. It would help us greatly if you could answer just a few questions; we promise it will not take more than a few minutes. All responses will be treated anonymously and no individual will be identified in the final report.

Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T