Τεχνολογίες αναλύσεων για τη βιομηχανία τροφίμων

Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε σε αυτή τη σύντομη έρευνα. Θα χρειασθούν λιγότερα από δέκα λεπτά.

Question Title

* 1. Ποιο από τα παρακάτω σας περιγράφει καλύτερα;

T