ODJELJAK 2

ODJELJAK 2 : Za velike tvrtke (više od 250 zaposlenih)-
                             i)   Projektanti
                             ii)  Savjetnici
                             iii) Dobavljači
                             iv) Montažeri &
                             v)  Održavatelji

Question Title

* 1. Molim unesite pojedinosti o vašoj tvrtki/poslu

Question Title

* 2. Nudite li vi opremu/dijelove opreme koja koristi radne tvari niskog GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodike, ugjik dioksid; amonijak ili R32)?  

Question Title

* 3. Koja je razina znanja u vašem poslu o radnim tvarima s niskim GWP (tj. HFO & HFO smjese, ugljikovodici; ugljik dioksid, amonijak ili R32)?

Question Title

* 4. Jesu li vaši tehničari-instalateri ovlašteni i tehnički (teorijski i praktično) opremljeni za rad sa sustavima koji koriste radne tvari s niskim GWP?

Question Title

* 5. Koliko je važno da se članovi vašeg tehničkog osoblja redovito ovlašćuju prisustvovanjem stručnim seminarima i ispitima kojima stječu znanja o radnim tvarima koje su dostupne na tržištu? 

Question Title

* 6. Sudjeujete li vi u izvođenju obrazovanja o radnim tvarima niskog GWP (tj. HFO & HFO smjesa, ugljikovodika, ugljik dioksida, amonijaka ili R32)?

Question Title

* 7. Ukoliko je u točki 6 vaš odgovor "Da", koje je vrsti obrazovanje koje pružate? 

Question Title

* 8. Ukoliko je u točki 6 vaš odgovor "Da", kako su vaši predavači obrazovani za rad s radnim tvarima niskog GWP? 

  Nisu koristili uopće Koristili su povremeno Koristili su redovito Koristili su često
samostalno e-učenjem
samostalno korištenjem knjiga i priručnika
jednino su korišteni vanjski obrazovni centri 
obrazovanje unutar vlastite tvrtke
industrijski seminari preuzeti putem dobavjača oreme
mješavina svega

Question Title

* 9. Jeste li vaše zaposlenike obrazovali za rad s radnim tvarima s niskim GWP ili sličnim radnim tvarima u zadnje 3 godine? 

Question Title

* 10. Ukoliko je u točki 8 vaš odgovor bio "Da", na koji način su vaši predavači bili obrazovani?

  Nije korišteno uopće Korišteno povremeno Korišteno redovito Glavni način učenja
samostalno e-učenjem
samostalno učenje iz knjiga i priručnika
učenje industrijskim seminarom kod dobavljača 
učenjem u specijaliziranim obrazovnim centrima
učenjem unutar tvrtke
mješavina svega 

Question Title

* 11. Koji od načina učenja radi osuvremenjivanja znanja vaše tehničko osoblje koristi učinkovitije i redovito?

  Uoće ne koristi Koristi povremeno Koristi redovito Koristi redovito
e-učenje
pretraživanje interneta
čitenje materijala tiskanog od strane proizvođača
čitanje vodića iz drugih izvora
obvezujućim i neobvezujućim rezgovorima unutar tvrtke

Question Title

* 12. Koliko dobro ste vi obrazovani i pripremljeni za korištenje slijedećih zamjenskih radnih tvari 

  Nisam pripremljen Vrlo dobro pripremljen
HFO & HFO smjese
Ugljikovodici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 13. Jeste li vi odgovorni za davanje preporuka u odlučivanju pri nabavi opreme za konačnog korisnika?

Question Title

* 14. Kako iskazujete sukladnost i prilagođenost tvrtki pri ispunjavanju obveza vezanih uz zaštitu okoliša?  

Question Title

* 15. Jeste li zainteresirani za dobijanje rezultata ove ankete?

Zahvaljujemo na Vašim cijenjenim odgovorima. Molimo pogledajte na www.realalternatives4life.eu gdje možete pratiti razvitak programa.

Vama je omogućen pristup ovom pregledu jer ste vi sudionik programa "REAL Alternatives e-learning". Ukoliko ne želite sudjelovati molim obratite se ior@ior.org.uk.

T