Instrukce před vyplněním

Toto je dotazník určený pro pacientky s POTVRZENOU endometriózou. Jedná se o otevřené otázky, takže čím více informací nám dáte, tím bohatší výsledky. 

Až budou data zpracována, výsledky budou k dispozici na webu www.VyzkumEndometriozy.cz

Tento dotazník je součástí postgraduálního výzkumu MUDr. Terezy Indrielle - Kelly na 1.LF Univerzity Karlovy. Jakékoliv dotazy směřujte přes výše uvedené webové stránky.

Question Title

* 1. Jaké obtíže jste měla, kdy se objevily (přibližně měsíc a rok) a jak rychle se vyvíjely?

Question Title

* 2. Prosím, popište Vaši rodinu, sourozence a vztahy, které tam panují.  Popište, jak do rodiny zapadáte vy (s kým mate dobré vztahy atd).

Question Title

* 3. Kolik Vám bylo, co jste dělala (práce) a jaká byla Vaše životní situace, když se objevily první symptomy?

Question Title

* 4. Jak byste ohodnotila svůj osobní život v době propuknutí endometriózy?
Byla jste spokojená? V hezkém vztahu – vztahové krizi?

Question Title

* 5. Jak byste ohodnotila svoji materiální a finanční situaci v době prvních a/nebo největších příznaků? Kde jste bydlela, měla jste dost peněz? Jaké byly prospekty na budoucnost?

Question Title

* 6. Prosím uveďte měsíc a rok důležitých  životních milníků např:
1. škola a práce– velké úspěchy, promoce, povýšení, nová práce, propuštěn
2. rodina – úmrtí, svatby, děti, rozvody, odchod z domova, velké hádky nebo problémy
3. materiální – stěhování, ztráta domova, finanční nejistoty
4. muži a osobní život – velké vztahy, rozchody
5. osobní – hledání sebe sama, šťastná období, krizové doby atd.
6. fyzické problémy - velké zdravotní potíže, problémy s váhou, odpor k vlastnímu tělu atd.

Question Title

* 7. Měla jste období, kdy se potíže spojené s endometriózou samy zlepšily bez užívání nového léku nebo operace (prostě to "z ničeho nic" bylo lepší)? Pokud ano, jak byste popsala svůj život v ten rok, kdy se to stalo?

Question Title

* 8. Děkujeme za účast v naší studii. Pokud máte nějaké další poznámky k endometrióze, něčeho jste si všimla atd, uveďte je, prosím, zde:

T