Wprowadzenie

Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji na temat Twoich doświadczeń związanych z badaniem spirometrycznym, tj. badaniem oddechu, które mierzy ilość powietrza w płucach i szybkość, z jaką możliwe jest jego wydychanie.Prosimy wypełnić ankietę tylko w przypadku pomiaru spirometrycznego wykonywanego przez lekarza, pielęgniarkę lub innego pracownika służby zdrowia.

Anonimowe odpowiedzi pomogą nam w zrozumieniu doświadczeń i wrażeń pacjentów ze spirometrii, a ponadto ułatwią nam uzgodnienie najbardziej stosownych metod prowadzenia badania spirometrycznego.Grupa specjalistów współpracujących z ATS (ang. American Thoracic Society, Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej) i ERS (ang. European Respiratory Society, Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc) przeanalizują dowody naukowe i kliniczne, a także opinie pacjentów i wyniki niniejszej ankiety.

Jeżeli masz mniej niż 12 lat, prosimy Twojego rodzica lub opiekuna o udzielenie odpowiedzi w porozumieniu z Tobą.Jeżeli jesteś w wieku od 12 do 17 lat, prosimy wypełnić ankietę samodzielnie, o ile to możliwe.Zachęcamy jednak rodzica lub opiekuna do pomocy.
 
Ankieta ta została opracowana przez specjalistów zajmujących się zdrowiem płuc, a także pacjentów. Ankietę koordynuje Europejska Fundacja na Rzecz Chorób Płuc (ang. European Lung Foundation): http://www.europeanlung.org/

Wypełnienie ankiety, która będzie dostępna do 21 września 2018 r., potrwa ok. 5-10 minut.

Dziękujemy za pomoc.

T