Bu anket hakkında

Amaç
Bu anketin amacı yeraltı suyu konusunda çalışan kişiler hakkında cinsiyete özgü bilgi almaktır. Bizler, günümüzde eğer mevcutsa, yeraltı suyu sektörünün farklı alanlarında cinsiyet hassasiyetinin hangi aşamada olduğu konusunu anlamak istemekteyiz. Aldığımız geri bildirimler, bizim yeraltı suyu sektöründeki cinsiyet sorunları ile ilgili araştırmamızı daha da geliştirmemize yardımcı olacaktır. 

Anket şu konulardan oluşuyor: 
- Kişisel Eğitim 
- Mevcut İstihdam Durumu
- Cinsiyet Görüşü 

Hedef kitle
Bu anket yeraltı suyu konusunda çalışan her seviyedeki profesyonelleri kapsamaktadır. 


Anketi doldurmak için gereken zaman 
Anketi 5 dakika içinde doldurabilirsiniz. 

Yazarlar
Ana Maciel de Carvalho (Federal University of Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Brazil), Bella de Castilho (State University of Campinas, Brazil), Viviana Re (University of Pisa, Italy), Theresa Frommen (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany), Laurens Thuy (UNESCO-WWAP)

Veri toplama ve saklama konusundaki yetkililer  
Viviana Re (viviana.re@unipi.it) and Theresa Frommen (theresa.frommen@hu-berlin.de), on behalf of the Socio-Hydrogeology Network of the International Association of Hydrogeology (IAH-SHG) (https://sociohydrogeo.iah.org/); Kellie Nicholson on behalf of the IAH Secretariat.

Veri yönetimi metodu  
Veri toplama, saklama, koruma ve yok etme EU GDPR politikası: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
ile uyumludur. Veriler gizli olarak değerlendirilecektir. Sonuçlar bilimsel amaçlarla kullanılacak ve bir raporla özetlenecek ve yazarlar tarafından bilimsel yayınlarda kullanılacaktır (Yukarıdaki yazarlar bölümüne bakınız). 

Teşekkür 
Bu insiyatif, UFVJM’den Ana Maciel de Carvalho ve Unicamp’den Bella Castilho’nun 2020’de Brezilya’da gerçekleştirdikleri görüşmeden ortaya çıkmıştır. UNESCO WWAP’ye anketin hazırlanmasındaki desteğinden dolayı teşekkür ederiz. 

Daha fazla bilgi 
Daha fazla bilgi için iah.shg@posteo.net  adresine e-posta gönderin. 

T