Prieskum má 5 sekcií. Odpovedajte len na jednu z nich.

Prečítajte názvy sekcií 1-5 a vyberte najvhodnejšiu sekciu pre Vaše podnikanie.
 
 Pre výrobcov a veľkopredajcov  Použite SEKCIU 1
Väčšie podniky (viac ako 250 zamestnancov)
  •  Konštruktéri
  •  Konzultanti
  •  Dodávatelia  
  •  Inštalatéri
  •  Servisné podniky
Použite SEKCIU 2
 Menšie podniky (1-249 zamestnancov) Použite SEKCIU 3
 Pre majteľov / prevádzkovateľov systémov Použite SEKCIU 4
 Pre školiace a vzdelávacie organizácie Použite SEKCIU 5
 

Späť do JAZYKOV
 
_________________________________________

T