GWIRFODDOLI GWLEDIG
RURAL VOLUNTEERING

* 1. Ydych chi wedi meddwl am gwirfoddoli?                              
Have you ever thought about volunteering?  

* 2. Os ydych yn gwirfoddoli….beth i chi yn gwneud?
If you volunteer … what do you do?

* 3. Os nad ydych yn gwirfoddoli….pam ddim?
If you don’t volunteer … please tell us why

* 4. Pa fath o wirfoddoli fyddech yn hoffi gwneud?                                                  
What kind of volunteering would you like to do?

* 5. Pa gyfleoedd hyfforddi fyddai’n eich annog I wirfoddoli?
What training opportunities would encourage you to volunteer?

* 6. Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Millennium Volunteers

* 7. Manylion cyswllt
Contact details

* 8. DIOGELU DATA A’R HAWL I’W DDEFNYDDIO
Bydd CGGSG yn defnyddio manylion wedi eu cyflwyno i ni yn fewnol ar gyfer defnydd gweinyddol. Mae’n debyg y caiff rhai agweddau o’r wybodaeth yma eu dosbarthu fel ‘data personol’ a bydd yn cael ei brosesu yn unol â hawliau ac ymrwymiadau Deddf Diogelu Data 1998.

DATA PROTECTION AND AUTHORISATION OF USE
CAVS will use submitted details internally for administration purposes. As some of the information may be classified as “Personal data” it will be processed in accordance with the rights and obligations of the 1998 Data Protection Act.

T