PREM's

 
8% of survey complete.
Odpowiadając na pytania w tym badaniu, pomyśl o opiece medycznej, jaką otrzymałeś od połowy marca 2020 r. do chwili obecnej.

Question Title

* Płeć:

Question Title

* Twój wiek:

T