POLISH VERSION

Ankieta dotyczy potrzeb szkoleniowych w zakresie czynników o niskim potencjale GWP

Proszę podziel się z nami obecym doświadzeniem i potrzebami w zakresie wykorzystania alternatywnych czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP. Ankieta jest fragmentem oceny rynku UE , współfinansowanej z programu REAL Alterantives 4 LIFE. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Proszę uważnie przeczytać poniższe pytania i odpowiedzieć zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i dostępnymi informacjami:

Question Title

* 1. Które z poniższych określeń najlepiej oddaje charkter towojej działalności

Question Title

* 2. Jakiego kraju dotyczą twoje odpowiedzi:

Question Title

* 3. Jeżeli oferujesz instalacje/podzespoły pracujące z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP (HFO, mieszaniny HFO, R32, HC, CO2, amoniak) - w porównaniu do sytuacji sprzed 3 lat, teraz takiego sprzętu oferujesz: 

Question Title

* 4. Ile instalacji/podzespołów pracujących z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP (HFO, mieszaniny HFO, R32, HC, CO2, amoniak) spodziewasz się, będzie oferowanych w ciągu następnych 3-5 lat ?

Question Title

* 5. W prównaniu do tradycyjnych czynników HFC (np. R-404A) , jaki przewidujesz udziału w rynku czynników o niskim potencjale GWP w nabliższch 3-5 latach. Będzie ich :

Question Title

* 6. Jak uważasz, brak którego szkolenia stanowi obecnie barierę dla szerszego wykorzystania czynników chłodniczych o niskim GWP?

0% - Nie będzie barierą 100% - Największą barierą
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Czy uważasz, że brak szkolenia będzie nadal barierą dla szerszego wykorzystania czynników chłodniczych o niskim GWP w ciągu natęspnych 3-5 lat?

0% - Nie będzie barierą 100% - Największą barierą
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jeżeli prowadzisz szkolenia odpowiedz na 8 i 9 poniższych pytań. Jeżeli nie - przejdź do pytania 10.

Question Title

* 8. Czy zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie czynników o niskim GWP przez ostatnie 3 lata …

Question Title

* 9. Czy oczekujesz, że w ciągu następnych 3-5 lat zapotrzebownie na szkolenia w zakresie czynników o niskim GWP będzie …

Question Title

* 10. Czy słyszałeś o programie szkoleniowym REAL Alternatives 4 LIFE ( Jeżeli "Tak" - odpowiedz na pytania 11 - 12, jeżeli "Nie" przejdź do pytania 13)

Question Title

* 11. Które z poniższych materiałów REAL Alternatives 4 LIFE wykorzystałeś (zaznacz wszystkie wykorzystane) ?

 
Katalogi pdf
E-szkolenie
Udział w webinarze lub prezentacji
Jeszcze nie wykorzystałem, ale planuję w przyszłości
Nie, nie uważam tego za istotne

Question Title

* 12. Jak dobrze materiały szkoleniowe REAL Alternatives 4 LIFE omawiają następujące kwestie?

  Gorzej
1
2 3 4 5 6 7 8 9 Bardzo dobrze
10
Zasady bezpieczeństwa
Niezawodność system
Koszt zakupu sprzętu / czynnika chłodniczego
Koszt użytkowania
Koszt utrzymania
Koszt wymiany
Łatwość utrzymania szczelności
Umiejętności pracowników
Problemy projektowe
Dostawy
Dostępność podzespołów
Niezawodność podzespołów

Question Title

* 13. Jaki procent (%) zatrudnionej siły roboczej został już przeszkolony w zakresie systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze o niskim GWP?

Question Title

* 14. Jaka część (%) pracowników, których zatrudniasz, oczekujesz musi być w najbliższych 3-5 latach przeszkolona w zakresie systemów na czynniki chłodnicze o niskim GWP?

Question Title

* 15. Czy uważasz, że obecnie na rynku jest wystarczająca liczba trenerów, którzy są w stanie przeprowadzić szkolenie w zakresie czynników chłodniczych o niskim GWP?

Question Title

* 16. REAL Alternatives 4 LIFE przygotuje poradnik dla konsumentów / użytkowników końcowych oprzyrządownia wykorzystujących czynniki chłodnicze o niskim GWP. Powiedz, które z poniższych zagadnień powinny zostać uwzględnione:

 
Wpływ czynników chłodniczych na środowisko
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Szczelność układów czynników chłodniczych
Ocena ryzyka czynników chłodniczych
Założenia projektowe
Uwagi dotyczące serwisu i konserwacji
Dostępność podzespołów
Wymagania dotyczące szkoleń i treningów

Question Title

* 17. Jak pewnie czujesz się , polecając klientom stosowanie systemów z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP?

0% - Nie bardzo pewnie 100% - Bardzo pewnie
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 18. .

Dziękujemy za cenne opinie. Wróć do www.realalternatives4life.eu, aby znaleźć dalsze informacje o programie.

Dane osobowe zebrane w ramach tego badania będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane stronom trzecim. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie wykorzystania Twoich danych, wyślij e-mail na adres ior@ior.org.uk. Zobacz zasady ochrony danych na https://www.realalternatives.eu/terms-and-conditions

T