Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie rozpoczyna projekt  przeanalizowania podejścia młodej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii do kwestii niepodległości i jej postrzegania w kontekście trwających obchodów 100 rocznicy jej odzyskania przez Polskę.

Jest nas, wg danych brytyjskiego urzędu statystycznego - ponad milion (dane z sierpnia 2017 r.). Jak zapisało się w pamięci i świadomości młodego pokolenia emigrantów te 100 lat niepodległości? Jaka jest świadomość i postrzeganie zjawiska niepodległości przez pryzmat emigracji? Czym jest niepodległość dla młodej generacji Polaków? Jakie wartości w sobie niesie?

Grupa badaczy Instytutu Nauk Społecznych PUNO opracowała niniejszy kwestionariusz identyfikujący poziom świadomości i wartości Polaków, związanych z niepodległością Ojczyzny żyjących na emigracji.

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, składającej się z 22 pytań wyboru i jednego pytania, wymagającego opisowej odpowiedzi.

Uzyskane wyniki badań, a także informacje zawarte w anonimowych ankietach zostaną opracowane statystycznie dla celów naukowych. Dostęp do wymienionych informacji będzie możliwy jedynie po wprowadzeniu hasła, znanego prowadzącym badanie. Czas wypełnienia ankiety ok. 10 minut. Bardzo prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania, gdyż tylko wówczas możliwa będzie pełna analiza wyników.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Wyrażają nim Państwo zgodę na zasadach przedstawionych powyżej, zgodnych z art. 23 ust. 1 pkt. 1 polskiej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.* 1. Prosimy podać płeć.

* 2. Ile ma Pani/Pan lat?
Proszę wybrać przedział wiekowy

* 3. Jaki jest Pani/Pana stan cywilny?

* 4. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

* 5. Jaki jest Pani/Pana status zawodowy?

* 6. Miejsce zamieszkania w UK:
Prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

* 7. Kiedy przyjechała/ł Pani/Pan do Wielkiej Brytanii?
Proszę zaznaczyć jedną z odpowiedzi

* 8. Czy przebywa Pani/Pan w Wielkiej Brytanii?

* 9. W jaki sposób uczestniczy/spotyka się Pani/Pan z polską kulturą
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 10. W jakiego rodzaju polonijnej działalności kulturalnej lub/i społecznej brała/ł Pani/Pan udział?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 11. Czy ma Pani/Pan wpływ na kulturę polska?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 12. Jakimi wartościami kieruje się Pani/Pan w życiu?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 13. Czy znajomi, z którymi spędza Pani/Pan wolny czas to:

* 14. Czy w obecnych czasach pojęcie "niepodległości":
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 15. Z czym kojarzy się Pani/Panu święto niepodległości?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 16. Kto kojarzy sie Pani/Panu jako symbol odzyskania przez Polskę niepodległości?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 17. Czy jest pani/ pan zadowolona/y z obrazu polskiego patriotyzmu?

* 18. Czy wydarzenia historyczne dziejów Polski z 1918 roku maja wpływ na pani/ pana ocenę obecnej rzeczywistości?

* 19. Z czym kojarzy się pani/ panu Polska?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 20. Czy ma dla Pani/Pana znaczenie kultywowanie ojczystych tradycji na emigracji?

* 21. Jakie polskie tradycje kultywuje Pani/Pan na obczyźnie?
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

* 22. Czym dla Pani/Pana jest wolność / niepodległość?

T