Välkommen

Personer som arbetar med utbildning i förskolor, skolor och företag ser ofta behov som inte stöds av befintliga lösningar. Requried är ett initiativ för att fånga och synliggöra dessa behov på ett sätt som skapar förutsättningar för behovsägare att hitta samverkansmöjligheter med aktörer som bedriver forskning och utveckling för att skapa nya EdTech-lösningar. Processen faciliteras av Edtech Southeast Sweden.

1.     Insamling av behov sker genom ett webbformulär där personer som identifierat behov i sin dagliga verksamhet skriver in en beskrivning av vad behovet är, varför det är viktigt att lösa och vilka värden en eventuell lösning skulle skapa för utbildningsorganisationen (förskola, skola, högskola, företag etc)

2.     Den samlade behovsbilden synliggörs för intressenter inom forsknings- och utvecklingssektorn. T.ex för studenter som söker projektarbeten och examensarbeten, forskare som söker forskningsprojekt och företag som söker insikter och inspiration för nya lösningar.

3.     Matchmaking mellan behovsägare och intressenter som vill utforska behoven faciliteras av Edtech Southeast Sweden

Frågor om Required? Kontakta Niclas Melin, klusterledare, Edtech Southeast Sweden, niclas.melin@netport.se 

T