Gaeilge Mhaigh Cuilinn - Pleanáil Teanga Language Planning

Question Title

* 1. Cén aois thú? What is your age?

Question Title

* 2. Inscne Gender

Question Title

* 3. An bhfuil tú i do chónaí anois i Maigh Cuilinn? At present, do you live in Maigh Cuilinn?

Question Title

* 4. Cén ceantar ina gcónaíonn tú? In which area do you live, pick best option?

Question Title

* 5. Cár tógadh thú? Where were you reared?

T