Gaeilge Mhaigh Cuilinn - Pleanáil Teanga Language Planning

* 1. Cén aois thú? What is your age?

* 2. Inscne Gender

* 3. An bhfuil tú i do chónaí anois i Maigh Cuilinn? At present, do you live in Maigh Cuilinn?

* 4. Cén ceantar ina gcónaíonn tú? In which area do you live, pick best option?

* 5. Cár tógadh thú? Where were you reared?

T