Τον Οκτώβριο του 2015, μια διεθνή διϋπηρεσιακή ομάδα δημοσίευσε προσωρινές οδηγίες για τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση επειγόντων επιχειρησιακών προκλήσεων στην ανθρωπιστική ανταπόκριση. Ως αποδέκτες αυτών των οδηγιών και γνώστες του προγραμματισμού σχετικά με τη διατροφή βρεφών και μικρών παιδιών στη μεταναστευτική ανταπόκριση, θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις σας ώστε να ενημερωθούμε και να βοηθήσουμε στη βελτίωση του προγραμματισμού.

Εάν έχετε δημιουργήσει οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό που θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο στην αναθεώρησή μας, παρακαλούμε στείλτε το στο email: office@ennonline.net με θέμα IFE.

Θα διατηρηθεί η ανωνυμία σε όλες τις απαντήσεις. Ζητάμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις σας.

Question Title

* 1. Όνομα ερωτηθέντα

Question Title

* 2. Στοιχεία επικοινωνίας ερωτηθέντα

Question Title

* 3. Σε ποια/ες περιοχή/ες εργάζεστε (προσδιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο, π.χ. χώρα, περιοχή, πόλη).

Question Title

* 4. Πότε αρχίσατε τις εργασίες σας (μήνας, έτος, με βάση την τοποθεσία)?

Question Title

* 5. Συνεργάζεστε με κάποια οργάνωση/ομάδα ή εργάζεστε ανεξάρτητα?

Question Title

* 6. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε κάποια ανθρωπιστική ανταπόκριση;

Question Title

* 7. Επιλέξτε ποιο είδος υποστήριξης παρέχετε (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα είδη):

Question Title

* 8. Ειδικεύεστε σε κάποιον από τους τομείς εργασίας σας;

Question Title

* 9. Εάν ναι, παρακαλούμε επιλέξτε την ειδικότητά σας (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία):

Question Title

* 10. Συμμετέχετε σε κάποιον προγραμματισμό που να σχετίζεται με τη διατροφή βρεφών και μικρών παιδιών (π.χ. υποστήριξη μητρικού θηλασμού, εφοδιασμός παιδικών τροφών, εφοδιασμός συμπληρωματικών τροφίμων, προϊόντα σίτισης)?

Question Title

* 11. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίσατε σε θέματα διατροφής βρεφών και μικρών παιδιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης?

Question Title

* 12. Αναζητήσατε οδηγίες ή συμβουλές προκειμένου να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της διατροφής βρεφών και μικρών παιδιών στην Ευρώπη?

Question Title

* 13. Έχετε διαβάσει τις Προσωρινές Επιχειρησιακές Οδηγίες για τη διατροφή βρεφών και μικρών παιδιών κάτω των 2 ετών σε προσφυγικές και μεταναστευτικές συνθήκες διαμετακόμισης στην Ευρώπη?

Question Title

* 14. Οι Προσωρινές Οδηγίες εμπλούτισαν το έργο σας?

Question Title

* 15. Χρησιμοποιήσατε ή προσαρμόσατε το περιεχόμενο των Προσωρινών Οδηγιών; (π.χ. για τη δημιουργία πόρων, μετάφραση)?

Question Title

* 16. Πόσο χρήσιμες ήταν οι Προσωρινές Οδηγίες στην τωρινή σας εργασία;

Question Title

* 17. Εάν υπήρξαν χρήσιμες, ποιες πτυχές των οδηγιών σας χρησίμευσαν;

Question Title

* 18. Εάν υπήρξαν μερικώς ή καθόλου χρήσιμες, πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν?

Question Title

* 19. Εντοπίσατε κενά στις Προσωρινές Οδηγίες?

Question Title

* 20. Παρακαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις για το περιεχόμενο ή το πεδίο εφαρμογής των Προσωρινών Οδηγιών

Question Title

* 21. Έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο υλικό καθοδήγησης ή αναφοράς στις επιχειρήσεις σας;

Question Title

* 22. Επιπλέον σχόλια:

T