U listopadu 2015. međunarodna međuagencijska skupina izradila je interim guidance on infant and young child feeding (IYCF) in the context of the Europe migrant crisis (hrv. privremene smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u kontekstu migrantske krize u Europi) radi rješavanja hitnih operativnih izazova u okviru odgovora na humanitarnu krizu. Zanimaju nas Vaša iskustva i opažanja prilikom korištenja ovim smjernicama te u vezi s programom prehrane dojenčeta i malog djeteta u okviru odgovora na migrantsku krizu u svrhu ažuriranja smjernica te poboljšanja programa.

Ako ste izradili materijale za koje smatrate da bi mogli biti od pomoći za naš pregled, pošaljite ih na: office@ennonline.net s naznakom IFE u predmetu e-poruke.

Svi će odgovori biti anonimni. Vaši ime i podatci za kontakt potrebni su nam isključivo kako bismo mogli zatražiti pojašnjenja ili dodatne informacije o Vašim odgovorima.

Question Title

* 1. Ime osobe (pojedinca)

Question Title

* 2. Kontaktna e-adresa osobe

Question Title

* 3. U kojem mjestu / kojim mjestima trenutno radite (navedite što je moguće bliže, npr. država, predio, grad).

Question Title

* 4. Kada ste započeli sa svojim djelovanjem (mjesec i godina, prema mjestu)?

Question Title

* 5. Radite li u nekoj organizaciji/skupini ili samostalno?

Question Title

* 6. Da li ste prije obavljali poslove vezane za odgovor na humanitarnu krizu?

Question Title

* 7. Odaberite vrstu potpore koju pružate (možete odabrati više od jedne mogućnosti):

Question Title

* 8. Jeste li specijalist za bilo koje područje kojim se bavite?

Question Title

* 9. Ako je odgovor da, odaberite svoju specijalnost (možete odabrati više od jednog):

Question Title

* 10. Ako ste uključeni u neki program povezan s prehranom dojenčadi i male djece (npr. potpora dojenju, hrana za dojenčad, hrana za dohranu ili komplementarnu prehranu, oprema za hranjenje)?

Question Title

* 11. S kojim se ključnim izazovima suočavate u svojem djelovanju u pogledu IYCF-a u okviru europskog odgovora na migrantsku/izbjegličku krizu?

Question Title

* 12. Jeste li dobili kakve smjernice ili zatražili savjet koji se tiče Vašeg djelovanja u pogledu IYCF-a u Europi

Question Title

* 13. Jeste li pročitali materijal Interim Operational Considerations for the feeding support of Infants and Young Children under 2 years of age in refugee and migrant transit settings in Europe (hrv. Operativni razlozi za podršku prehrani dojenčadi i male djece)?

Question Title

* 14. Jeste li se u radu služili informacijama iz Privremenih smjernica?

Question Title

* 15. Jeste li se koristili sadržajem Privremenih smjernica ili ga prilagodili (npr. za razvoj resursa, prijevod)?

Question Title

* 16. Koliko su Vam Privremene smjernice korisne u sadašnjem poslu?

Question Title

* 17. Ako su korisne, koji su Vam aspekti smjernica bili korisni?

Question Title

* 18. Ako su djelomično korisne ili nisu od koristi, kako bi se mogle poboljšati?

Question Title

* 19. Postoje li praznine u Privremenim smjernicama?

Question Title

* 20. Ako imate bilo kakva dodatna zapažanja ili preporuke u pogledu sadržaja ili obuhvata Privremenih smjernica, podijelite ih s nama.

Question Title

* 21. Jeste li se u svojem djelovanju koristili bilo kojim drugim smjernicama ili pomoćnim materijalom?

Question Title

* 22. Dodatne primjedbe:

T