To help businesses in Aberystwyth re-open and operate safely, we are offering a free Business Re-opening Protection Kit (to include sanitiser products, distancing notices, face masks and shields) to our BID levy payers. To order your free kit, simply provide us with your details by filling out this form.

Er mwyn helpu busnesau yn Aberystwyth i ailagor a gweithredu'n ddiogel, rydym yn cynnig Pecyn Diogelu Ail-agor Busnesau yn rhad ac am ddim (i gynnwys cynhyrchion glanweithdra, hysbysiadau pellhau, a masgiau wyneb) i'n talwyr treth AGB. I archebu'ch pecyn am ddim, rhowch eich manylion i ni trwy lenwi'r ffurflen isod.

Question Title

* 1. Business Name & Address  /  Enw a Chyfeiriad Busnes

Question Title

* 2. Contact Name  /  Enw Cyswllt

Question Title

* 3. Are you a BID Levy Payer?  /  Ydych chi'n Dalwr Treth AGB?

Question Title

* 4. Email address  /  Cyfeiriad Ebost

Question Title

* 5. Contact Numbers (mobile and landline if possible) /  Rhifau Cyswllt (
ffôn a ffôn symudol os yn bosibl)

Question Title

* 6. Full postal address for delivery of Kit  /  
Cyfeiriad post llawn ar gyfer dosbarthu'r pecyn

Question Title

* 7. Any special delivery instructions  /  
Unrhyw gyfarwyddiadau dosbarthu arbennig

T