Cyflwyniad


Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru  yn rwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a CGGC, y corff cenedlaethol. Nac oesd y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

Dylai gymryd tua 6 munud i ateb yr arolwg a bydd yn helpu CefNac oesgi Trydydd Sector Cymru i gynllunio at y dyfodol a gwella’r ffordd rydym yn cefNac oesgi mudiadau ledled Cymru ac yn cydweithio â nhw. Sylwer: yn yr arolwg hwn, pan rydym yn sôn am ‘fudiadau’ rydym hefyd yn golygu unrhyw grŵp, elusen, Cwmni Budd Cymunedol, Sefydliad Corfforedig ElusenNac oesl neu unrhyw fath o grŵp cymunedol neu wirfoddol. Mae hyn hefyd yn cynnwys unrhyw unigolion sy’n cael eu cefNac oesgi i sefydlu mudiad.  gwirfoddol a chymunedol.

Yn ogystal â sefydliadau’r trydydd sector, mae CGGC a’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn gweithio gydag amrywiaeth fawr o gyrff cyhoeddus, ac rydym ni hefyd yn croesawu adborth gan bartneriaid o’r sector cyhoeddus sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Diolch ymlaen llaw am eich amser, rydym yn gwerthfawrogi’ch adborth yn fawr.

T