Проектът CryoHub разработва криогенното съхранение на енергия като средство за акумулиране на възобновяема енергия и генериране на електричество, когато е най-благоприятно за електрическата мрежа. CryoHub е насочен към промишлените хладилници и хранителните предприятия, оборудвани с хладилни съоръжения, чиято студопотребност може частично да се покрие от съхранявания втечнен газ, преди с негова помощ да се генерира електроенергия, която да се върне в електроснабдителната система. Проучването на местоположението и капацитета на големите промишлени хладилници и съоръжения, консумиращи средно над 500 kW електроенергия за производство на студ, позволява да се оценят потенциалните ползи от технологията CryoHub в рамките на цяла Европа.

Операторите в хладилната верига и производителите на храни, които експлоатират такъв голям промишлен хладилник или съоръжение, са поканени учтиво да получат статута на „Шампиони на CryoHub“ (www.cryohub.eu), попълвайки следния 3-5-минутен въпросник.

Question Title

* 1. Информацията, която предоставяте, се отнася за:

Question Title

* 2. Местоположение на промишления обект.

Question Title

* 3. Приблизителен обем на съоръжението (в кубични метри).

Question Title

* 4. Средно и пиково електропотребление на съоръжението за производство на студ.

Question Title

* 5. Във Вашата производствена база има:

Question Title

* 6. Вашето съоръжение генерира ли отпадна топлина?

Question Title

* 7. Ако има наличие на отпадна топлина, каква е температура на източника?

Question Title

* 8. Има ли налични възобновяеми източници на енергия на Вашия обект?

Question Title

* 9. Ако да, какъв тип възобновяеми енергийни ресурси са разположени на (близо до) Вашия обект?

Question Title

* 10. Ако да, каква е максималната електрическа мощност, която може да се генерира от възобновяемите източници (kW)?

Question Title

* 11. Ако да, експортирате ли електричество в електроразпределителната мрежа?

Question Title

* 12. Ако нямате достъп до възобновяема енергия, могат ли възобновяеми енергийни източници да бъдат инсталирани на Вашия обект?

Question Title

* 13. Какъв тип възобновяеми източници може да се разположат на Вашия обект?

Question Title

* 14. Адрес (ще бъде използван единствено за контакт с Вас и няма да бъде споделян с трети лица или институции)

Question Title

* 15. Като нов „Бронзов“ шампион на CryoHub, желаете ли да подобрите допълнително екологичния имидж на Вашата компания чрез по-тясно сътрудничество с проекта, участвайки в него като:

Конфиденциалносm
Контактните и техническите данни, въведени като входна информация в настоящото проучване по проекта CryoHub, ще бъдат използвани единствено за инженерни изчисления, статистическа обработка, сравнение на ефективността и по-нататъшни контакти с Вас (при необходимост от такива). Тази информация ще бъде третирана строго конфиденциално и няма да бъде разкривана пред трети страни или институции (включително Европейската комисия).

Опровержение
Обратната информация, генерирана в резултат на проучването по CryoHub, се основава на текущото състояние на науката и професионалните постижения в рамките на проекта CryoHub. Международният CryoHub консорциум не поема никаква отговорност за последствията от правилното или неправилно използване на тази информация, която не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

T