ODJELJAK 1 : Proizvođači opreme i prodavači na veliko 

Question Title

* 1. Molim navedite pojedinosti vaše tvrtke / djelatnost  

Question Title

* 2. Imate li u ponudi opremu s radnim tvarima niskog GWP (npr. HFO & HFO mješavine, ugljikovodici, ugljik dioksid, amonijak ili R32)?  

Question Title

* 3. U kojoj mjeri ste pripremljeni za proizvodnju i/ili prodaju opreme ili dijelova koji koriste zamjenske radne tvari?

  Nismo pripremljeni Vrlo dobro pripremljeni
HFO & HFO smjese
Ugljikovodici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 4. Koji je u vašem poslu, trenutni udio radnih tvari s niskim GWP u % u odnosu na uobičajene HFC radne tvari?

0% 100%
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Ocjenite slijedeća tehnička pitanja koja bi po vašem mišljenju trebalo razraditi kako bi se poboljšala uporaba, proizvodnja ili dobava opreme s radnim tvarima niskog GWP, kao slijedi: 

  nevažno
1
2 3 4 5 6 7 8 9 vrlo važno
10
Opća sigurnost
Pouzdanost sustava
Cijena opreme / radne tvari
Cijena korištenja
Cijena održavanja
Cijena zamjene dijelova
Dostupnost 
Obučenost zaposlenika
Poteškoće u projektiranju
Nabava
Dostupnost dijelova opreme
Pouzdanost dijelova opreme

Question Title

* 6. Koji dio (%) vaših zaposlenika je već obučen za rad sa sustavima koji koriste radne tvari kako slijedi?  

  Manje od 25% 25% to 50% 50% to 75% 75% to 100%
HFO & HFO smjese
Ugljikovodici
Ugljik dioksid
Amonijak
R32

Question Title

* 7. Koliko je važno da se dio tehničkog osoblja redovito ovlašćuje uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i ispitivanje u području novih radnih tvari? 

Question Title

* 8. Izvodite li vi dodatno obrazovanje za rad s uređajima ili dijelovima uređaja koji koriste radne tvari s niskim GWP?

Question Title

* 9. Ako je vaš odgovor u točki 8 "Da", koja je bila priroda obrazovanja za rad s radnim tvarima niskog GWP?

Question Title

* 10. Ako je vaš odgovor u točki 8 bio "Da", na koji način su bili obrazovani predavači?

  Nismo ih koristili Koristili smo ih povremeno Koristili smo ih redovito Bili su voditelji obrazovanja
samostalno e-učenjem
Samostalno učenje iz knjiga i priručnika
Učenje kod dobavljača opreme
Obrazovanjem u centrima za obrazovanje
Obrazovanje unutar tvrtke
Mješavina svega

Question Title

* 11. Jeste li u zadnje 3 godine obrazovali nekog od vaših zaposlenika za rad s radnim tvarima niskog GWP? 

Question Title

* 12. Ako je u točki 11 odgovor "Da", na koji način su bili obrazovani predavači?

  Nisu koristili Koristili su povremeno Koristili su redovito Koristii su najčešće
samostalno e-učenjem
samostalno učenjem iz knjiga i priručnika
učenjem unutar proizvodne tvrtke kod dobavljača
unutar tvrtke zaposlenja
mješavina svega
samo putem vanjskih izvora predavači redovito obrazovani/mjerodavni

Question Title

* 13. Koje od načina učenja koristi vaše osoblje na najučinkovitiji način kao bi osuvremenili svoje znanje?

  Nisu koristili Koristili su povremeno Koristili su redovito Koristili su najčešće
e-učenje
pretraživanje interneta 
proučavanje tiskanih materijala od proizvođača
čitanje uputa  i vodića iz ostalih izvora/trgovačkih časopisa
obvezujućim i neobvezujućim razgovorima unutar tvrtke
vježbanjem kod proizvođača odnosno dobavljača ili seminarima 

Question Title

* 14. Jeste i vi odgovorna osoba za nabavu opreme za konačnog korisnika?

Question Title

* 15. Kako ocjenjujete sukladnost i prilagođenost zakonske reguative u vašoj djelatnosti?  

Question Title

* 16. Jeste li zainteresirani za dobijanje rezultata ove ankete?

Zahvaljujemo na Vašim cijenjenim odgovorima. Molimo pogledajte na www.realalternatives4life.eu gdje možete pratiti razvitak programa.       

Vama je omogućen pristup ovom pregledu jer ste vi sudionik programa "REAL Alternatives e-learning". Ukoliko ne želite sudjelovati molim obratite se ior@ior.org.uk.

T