Ein helpu ni i ddod i'ch adnabod chi!

Rydym yn cynnal yr arolwg hwn i'n helpu ni ddeall mwy am ein cynulleidfaoedd, a sut allwn roi'r profiad gorau posib iddynt. Dylai'r arolwg gymryd llai na phum munud i'w gwblhau ac mae'n gwbl anhysbys

Question Title

* 1. Sut fyddech chi'n diffinio eich perthynas ag Opera Cenedlaethol Cymru (WNO)?

Question Title

* 2. A ydych chi erioed wedi gweld cynhyrchiad gan WNO?

Question Title

* 3. Gan ddefnyddio'r opsiynau isod, sut fyddech chi'n marcio ansawdd y podlediad hwn?

Question Title

* 4. A fyddech chi'n argymell y podlediad hwn i ffrind?

Question Title

* 5. Dewiswch dri gair allweddol sy'n disgrifio eich profiad o'r podlediad hwn.

Question Title

* 6. Beth oeddech chi'n ei hoffi neu ddim yn ei hoffi cystal am y podlediad hwn?

Question Title

* 7. Cyn gwrando ar y podlediad hwn, a oeddech chi’n gwybod fod WNO ynghlwm â phrosiectau cymunedol?

Question Title

* 8. Pa themâu fyddech chi'n hoffi i ni eu harchwilio ym mhenodau'r dyfodol?

Question Title

* 9. Beth yw eich oedran?

0 of 9 answered
 

T