Cyflwyniad

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg 2017/18. Mae'n cymryd 3-5 munud i'w gwblhau.
Sawl awr yr wythnos ydych chi'n gofalu am rywun?

Question Title

* 1. Sawl awr yr wythnos ydych chi'n gofalu am rywun?

Pryd ddechreuodd eich rôl ofalu?

Question Title

* 2. Pryd ddechreuodd eich rôl ofalu?

Faint yw oed y person rydych chi'n gofalu amdano?

Question Title

* 3. Faint yw oed y person rydych chi'n gofalu amdano?

Ydy'r person rydych chi'n gofalu amdano'n derbyn unrhyw wasanaethau gan y cyngor yn sgil cynllun gofal?

Question Title

* 4. Ydy'r person rydych chi'n gofalu amdano'n derbyn unrhyw wasanaethau gan y cyngor yn sgil cynllun gofal?

Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth fyddai'n eich helpu yn eich rôl fel gofalwr? Gallai'r wybodaeth hon fod mewn taflen, ar boster, ar-lein neu yn rhywle arall.

Question Title

* 6. Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth fyddai'n eich helpu yn eich rôl fel gofalwr? Gallai'r wybodaeth hon fod mewn taflen, ar boster, ar-lein neu yn rhywle arall.

T