Cyflwyniad

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg 2017/18. Mae'n cymryd 3-5 munud i'w gwblhau.

* 1. Sawl awr yr wythnos ydych chi'n gofalu am rywun?

* 2. Pryd ddechreuodd eich rôl ofalu?

* 3. Faint yw oed y person rydych chi'n gofalu amdano?

* 4. Ydy'r person rydych chi'n gofalu amdano'n derbyn unrhyw wasanaethau gan y cyngor yn sgil cynllun gofal?

* 6. Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth fyddai'n eich helpu yn eich rôl fel gofalwr? Gallai'r wybodaeth hon fod mewn taflen, ar boster, ar-lein neu yn rhywle arall.

T