Croeso i'm Harolwg

Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf.  Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol.  Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn.

* 1. Pwy ydw i?

* 2. Beth yw eich oedran?

* 3. Ydych chi’n byw yn Abergele a Phensarn? 

* 4. Os nad ydych, ble ydych chi’n byw?

* 5. Sut ydych chi’n teithio yno?

* 6. Pa mor aml ydych chi’n ymweld â chanol tref Abergele neu ardal Pensarn?

* 7. Beth yw’r prif bethau fyddwch yn eu gwneud yno?

T