CYFLWYNIAD  

Mae Datblygu'r Economi Lleol yn un o'n Blaenoriaethau Corfforaethol. Yn gyffredin â chymunedau ledled Cymru, mae trigolion a busnesau Sir Ddinbych wedi pwysleisio pa mor bwysig yw adfywio'r economi leol er mwyn darparu sylfaen gadarn ar gyfer pob datblygiad arall.

Ar y cyfan, busnesau sy'n sicrhau twf economaidd. Fel awdurdod lleol, fodd bynnag, mae llawer y gall Cyngor Sir Ddinbych ei wneud - ar ei ben ei hun a chyda'i bartneriaid - i greu a chefnogi amodau sy'n caniatáu i fusnesau fod yn llwyddiannus.

Trwy gymryd yr amser i lenwi'r holiadur hwn, byddwch yn ein helpu i ddeall y materion gwirioneddol sy'n wynebu busnesau yn Sir Ddinbych, yn gwella'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gwasanaethau i chi, ac i weithio'n agos gyda'n partneriaid i ddatblygu'r gefnogaeth a hyfforddiant yr ydych ei angen i helpu eich busnes i lwyddo a ffynnu.

Er mwyn gwella'r cymorth a roddir i fusnesau byddwn yn rhannu'r canlyniadau cyffredinol o'r arolwg hwn gyda sefydliadau partner. Cedwir ymatebion unigol yn ddienw ac ni fyddwn yn eu rhannu.

T