Ymgynhoriad strategaeth TEMDCTR Gwent

Mae Bwrdd Partneriaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gwent yn falch i lawnsio strategaeth draft cyntaf y rhanbarth i daclo TEMCMTR.

Mae’r strategaeth yn ddarparu yr arweinyddiaeth sy’n hyrwyddo cysondebau ac yr ymaferion gorau i blaenoriaethu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Bydd strategaeth draft TEMCDTR yn cael ei lawnsio yn ystod Wythnos Cenedlaethol Diogleu yn yr cynhadledd TEMCDTR ar Dydd Gwener Tachwedd 17eg, 2017. Bydd  ymgynhoriad y strategaeth draft ar gael am gyfnod o 8 wythnos o Dydd Llun 20fed o Dachwedd tan 15eg o Ionawr, 2018. Am fwy o wybodaeth a atodiadau ychwanegol cysylltwch â vawdasv.gwent@newport.gov.uk Dilynwch yr linc isod i’r strategaeth: (LINC GWASB YN YMA)

Question Title

* 1. A yw’r strategaeth hon yn darparu yr gwbodaeth angenrheidiol i’r awdurdodau perthnasol i ddatblygu cyfleoedd i gydweithio er mwyn cyrraedd gofynion yr Ddefdd Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015?

Question Title

* 2. A fydd yr strategaeth yn cael effaith posatif/negative ar rhanbarth Gwent?

Question Title

* 3. Ydych yn cyntuno gyda cynlluniau arfaethedig o fewn pob blaenoriaethau strategol yn pennod 8?

Question Title

* 4. Ydych yn cyntuno gyda cynlluniau i fesur a monitor cynnydd yn pennod 9?

Question Title

* 5. Oes unrhyw rhwysterau i sefydlu a gweithredu dulliau llwyddianus i daclo TEMCDTR yng Ngwent. Beth yw rheini a beth yw’r modd o fynd i’r afael â’r rhwysterau?

Question Title

* 6. Pa cyfleoedd yw’r strategaeth hon yn rhoi i hyrwyddo yr Iaith Cymraeg? Oes unrhyw pryderon bydd yr strategaeth hon yn cael affaith gwrthwynebus ar cyfleoedd i ddefnyddio yr Iaith Cymraeg?

Question Title

* 7. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol, os oed unrhyw materion perthnasol sydd heb gael ei gyfeirio at, defnyddiwch y lle isod i nodi:

Question Title

* 8. Oes unrhyw sylwadau arall ar yr strategaeth draft TEMCDTR Gwent?

T