Helpwch i lywio dyfodol Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych ar sut bydd yr Amgueddfa'n datblygu dros y deng mlynedd nesaf. Rydyn ni am i'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol fod yn berthnasol i chi.

Felly, fe hoffen ni glywed beth yw'ch barn chi!
 
Bydd yr arolwg yn cymryd rhwng 10 a 12 munud i'w gwblhau. 

Diolch am gwblhau'r arolwg hwn.

Question Title

* 1. Ydych chi'n ateb fel unigolyn neu ydych chi'n cynrychioli sefydliad? 

 
8% of survey complete.

T