Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ateb y cwestiynau isod, sy’n gwbl ddewisol. Os nad ydych yn gyfforddus yn ateb unrhyw gwestiwn penodol, ticiwch y blwch a nodir ‘Well gen i beidio â dweud’.
Mae’r cwestiynau isod yn cyfeirio at yr unigolyn a ddioddefodd y broblem. Os ydych chi wedi gwneud ymholiad, neu os ydych chi’n cwyno, ar ran rhywun arall, gofynnir i chi roi’r wybodaeth sy’n berthnasol iddynt hwy, ac nid i chi.

Question Title

* 7. Pa un o’r cymwysterau isod sydd gennych chi?

Question Title

* 9. Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio orau sut rydych chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun?

T