Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar y cynigion canlynol sy'n ymwneud ag addysg yn Llanfyllin:

 

-     Cau Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin

-     Agor ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar safleoedd presennol Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin

 

Y dyddiadau targed sydd mewn golwg yw bod y ddwy ysgol yn cau ar 31 Awst 2020 a'r ysgol newydd yn agor ar 1 Medi 2020.

 

Mae dogfen ymgynghori'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn

https://cwsmer.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

 

Mae'r ffurflen ymateb hon yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn am gynnig y Cyngor. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 31 Ionawr 2019.  Rhaid i bob ymateb ein cyrraedd erbyn y dyddiad hwn.

 

Bydd yr holl wybodaeth a dderbyniwn drwy'r arolwg hwn yn cael ei gweinyddu o dan reolau Deddf y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. I gael gwybod mwy am sut y mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu'n unol â'r rheolau hyn, ewch i http://www.powys.gov.uk/cy/rheoli-gwybodaeth/telerau-ac-amodau/

T