Question Title

* 1. Blwyddyn ysgol fy mhlentyn / My child's school year

Question Title

* 2. Mae'r gwaith cartref mae fy mhlentyn yn ei dderbyn yn ei ymestyn a'i helpu / The homework my child receives challenges and helps him / her.

Question Title

* 3. Mae fy mhlentyn yn derbyn gwaith cartref yn rheolaidd gan yr ysgol / My child receives   regular homework from the school

Question Title

* 4. Byddwn  fel teulu yn trafod gwaith cartref / As a family we discuss homework

Question Title

* 5. Mae gwaith cartref yn destun ffrae adref / Homework causes arguments at home

Question Title

* 6. Rwy'n hyderus ynglŷn â sut i gefnogi fy mhlentyn gyda'i waith cartref / I feel confident on how to support my child with his / her homework

 

Question Title

* 7. Buaswn yn gwerthfawrogi cefnogaeth ar sut i helpu fy mhlentyn gyda gwaith cartref yn...
I would appreciate support on how to help with my child's homework in...

Question Title

* 8. Sylwadau pellach / Additional comments

T