AIM is excited to announce that applications are open for the third round of the Rising Leaders Programme for Museums, Archives and Libraries in Wales. Closing date Sunday 16 July.

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol yn gyffrous i gyhoeddi fod ceisiadau ar agor ar gyfer trydydd rownd y Rhaglen ‘Rising Leaders’ ar gyfer Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghymru. Dyddiad cau: Dydd Sul 16 Gorffennaf.

Question Title

* 1. Your details

Question Title

* 2. Please select which sector you work in

Question Title

* 3. If you’re from a museum or archive, is your organisation accredited or working towards accreditation? Os ydych o amgueddfa neu archif, ydy’ch sefydliad yn achrededig neu yn gweithio tuag at achrediad? 

Question Title

* 4. Please put your accreditation number / Rhif achrediad

T