Ymgynghoriad Cymunedau Egnïol Freedom

Bydd yr arolwg hwn yn helpu tîm Cymunedau Egnïol Freedom Leisure i greu a darparu cyfleoedd i bobl fod yn egnïol yn y ffordd y maent yn dymuno.

Sylwch ni fydd yr arolwg yn cadw eich cynnydd wrth i chi fynd, felly dylech ei gwblhau mewn un sesiwn. Bydd yr arolwg yn cymryd oddeutu 5 munud i'w gwblhau.

Diolch ymlaen llaw am ein helpu ni trwy gwblhau'r arolwg hwn.

Question Title

* 1. A ydych chi’n cwblhau’r arolwg hwn ar ran rhywun arall neu grŵp o bobl?
(h.y. ar gyfer plentyn neu oedolyn nad yw’n gallu cwblhau'r arolwg eu hunain neu ar gyfer grŵp o bobl rydych chi'n gweithio / gwirfoddoli â hwy.)

T