6% of survey complete.

Delwedd
Mae’r holiadur hwn yn dangos sut rwyt ti’n dod ymlaen wrth gynllunio dy yrfa.

Byddwn ni’n defnyddio dy atebion i’n helpu ni pan fyddwn ni’n penderfynu pa wasanaethau gallwn ni eu cynnig i ti.

Ond bydd yn ein helpu ni hefyd i weld dy gynnydd di wrth gynllunio dy ddyfodol, beth rwyt ti angen ei wneud nesaf a’r cymorth efallai bydd ei angen arnat ti gan Gyrfa Cymru ac eraill.

Bydd yn ein helpu hefyd i weld pa fath o waith hoffet ti ei wneud yn y dyfodol a beth sy’n effeithio ar y modd rwyt ti’n meddwl am dy opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Gallai Gyrfa Cymru gadw’r wybodaeth rwyt ti’n ei rhannu gyda ni heddiw ar gyfrifiadur, gan gynnwys dy Enw, Dyddiad Geni a syniadau gyrfa.Yn unol â’n datganiad Preifatrwydd, fyddwn ni ddim yn rhoi dy fanylion i unrhyw sefydliad arall ar gyfer rhesymau gwerthu a marchnata. Ond efallai byddwn yn rhoi dy fanylion i sefydliadau a allai dy helpu i gynllunio dy yrfa. Hefyd, gallai trydydd parti cymeradwy gysylltu â thi yn y dyfodol i ofyn am adborth. Os nad wyt ti’n dymuno iddyn nhw gysylltu â thi rho wybod i Gynghorydd. Mae manylion llawn am ein datganiad Preifatrwydd ar ein gwefan gyrfacymru.com.An English version of this questionnaire is also available.

(C) Gyrfa Cymru / Careers Wales 2013-16

T