Question Title

* 1. Enw: 
Name:

Question Title

* 2. Ebost:
Email:

Question Title

* 3. Cliciwch yr ardaloedd isod lle byddech yn hapus i deithio i weithgareddau?
Click on the areas below that you'd be happy to travel to attend an activity?

Question Title

* 4. Pa fath o weithgaerdday fyddech yn debygol o fynychu?
What type of activity would you be likely to attend?

Question Title

* 5. Gweithgareddau ar gyfer pa grŵp/grwpiau fyddech yn debygol o fynychu?
Activities for which group/groups are you likely to attend? 

Question Title

* 6. Pa weithgareddau gyda'r fenter ydych wedi mynychu yn y gorffennol?
What activities have you attended with the menter in the past?

Question Title

* 7. Pa weithgareddau arall hoffech weld y fenter yn trefnu?
What other activities would you like to see the menter organise?

Question Title

* 8. Bydd y data yr ydych yn ei ddarparu ar y ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio at bwrpasau ac yn y ffyrdd a osodir allan yn ein Rhybudd Preifatrwydd i Ddefnyddwyr. Gweler ar wefan Menter Gorllewin Sir Gâr - www.mentergorllewinsirgar.cymru . Byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am ein gweithgareddau a digwyddiadau o bryd i’w gilydd. Os nad ydych eisiau derbyn y wybodaeth yma, cysylltwch gyda ni ar ymholiad@mgsg.cymru

The data provided on this form will be used for purposes and on the basis set out in our Consumer Privacy Notice to Users. Please refer to Menter Gorllewin Sir Gâr’s website - www.mentergorllewinsirgar.cymru . We’ll be sending you information about our activities and events from time to time. If you don’t want to receive this information, contact us on ymholiad@mgsg.cymru

0 of 8 answered
 

T