Cyflwyniad

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg.

Rydym yn casglu gwybodaeth ar sut y mae gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) yn effeithio ar bobl gyda chyflyrau niwrolegol ers Ebrill 2016.

Dylai’r arolwg gymryd 3-5 munud i'w gwblhau.

Question Title

* 1. Pa fath o gyflwr niwrolegol sydd gennych?

Question Title

* 2. Pryd ddechreuodd eich cyflwr niwrolegol? 

Question Title

* 3. Beth yw eich oedran

Question Title

* 4. Ydych chi’n derbyn unrhyw wasanaethau gan eich cyngor fel canlyniad o gynllun gofal?

Question Title

* 5. Ydych chi wedi gweld unrhyw wybodaeth sydd yn eich helpu gydag anghenion gofal neu gymorth cymdeithasol? Gall hyn fod ar ffurf taflen, poster, ar-lein neu rywle arall. Gall y wybodaeth fod am gwrdd â phobl gydag anghenion tebyg, cael mynediad I wasanaethau lleol neu roi cymorth i chi fyw bywyd mwy annibynnol.

T