Grŵp Oedran:

Question Title

* 1. Grŵp Oedran:

Ai oedd eich ymweliad diweddaraf i'r ysbyty yr un cyntaf?

Question Title

* 2. Ai oedd eich ymweliad diweddaraf i'r ysbyty yr un cyntaf?

A roeddech yn gwybod sut i gyrraedd y clinic/ward cyn cyrraedd yr ysbyty?

Question Title

* 3. A roeddech yn gwybod sut i gyrraedd y clinic/ward cyn cyrraedd yr ysbyty?

Os mai ‘ie’ yw eich ateb, sut oeddech yn gwybod cyn i chi ddod mewn i’r ysbyty?

Question Title

* 4. Os mai ‘ie’ yw eich ateb, sut oeddech yn gwybod cyn i chi ddod mewn i’r ysbyty?

Os mai ‘na’ oedd yr ateb, sut wnaethoch cael hyd o’r ffordd i’r clinic/ward?     

Question Title

* 5. Os mai ‘na’ oedd yr ateb, sut wnaethoch cael hyd o’r ffordd i’r clinic/ward?     

1.  Pa un o rhain a fydd yn fwy defnyddiol fel cymorth llwyio? (Cylchwch dim on UN opsiwn)

Question Title

* 6. 1.  Pa un o rhain a fydd yn fwy defnyddiol fel cymorth llwyio? (Cylchwch dim on UN opsiwn)

Os hoffech ymhelaethu ar unrhyw un o’ch atebion uchod, ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach yn y blwch isod :

Question Title

* 7. Os hoffech ymhelaethu ar unrhyw un o’ch atebion uchod, ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach yn y blwch isod :

Diolch yn fawr am cymeryd yr amser i gwblhau yr arolwg yma. Bydd eich sylwadau yn gwneud hi’n hawsach i cleifion i llywio o gwmpas yr ysbyty yn y dyfodol.

T