At Cardiff University, our worldwide alumni community plays an active role in our ambitious future. The opportunity for current students to gain work-related experience is vitally important in an ever-growing competitive jobs market and we are grateful that alumni like yourself recognise the value of these opportunities and how they enhance students’ employability.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gan ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr rôl bwysig yn ein dyfodol uchelgeisiol. Mae cynnig cyfle i fyfyrwyr presennol gael profiad gwaith yn hanfodol bwysig mewn marchnad swyddi gystadleuol sy’n tyfu’n barhaus. Rydym yn ddiolchgar bod cynfyfyrwyr fel chi yn cydnabod gwerth y cyfleoedd hyn a sut maent yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Question Title

* To begin, please select your preferred language. / I ddechrau dewiswch eich opsiwn iaith.

T