Question Title

* 1. Ydych chi’n:

Question Title

* 2. A oes gennych anabledd gofrestredig?

Question Title

* 3. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 4. Ymhle mae eich gorsaf leol?

Question Title

* 5. Pa mor aml ydych yn teithio ar y tren?

Question Title

* 6. Dyddiad teithio:

Dyddiad
Amser

Question Title

* 7. Pa more hir oedd eich taith ar y tren?

Question Title

* 8. Ymhle prynoch eich tocyn?

Question Title

* 9. Beth oedd/yw pwrpas eich taith?

Question Title

* 10. Beth fyddai’n gwella eich gallu i weithio ar y tren yn ystod eich taith?

Question Title

* 11. Ydy’r tren uniongyrchol rhwng canolbarth Cymru a Maes Awyr Birmingham/NEC yn bwysig i chi?

Question Title

* 12. A fyddai gwasanaeth uniongyrchol rhwng canolbarth Cymru a Manceinionyn ddefnyddiol i chi?

Question Title

* 13.  Sut buasech yn barnu’r gwasanaethau isod? (1 yn wael, 5 yn dda)

  1 2 3 4 5
Gwybodaeth
Amlder y Trenau
Gwasanaeth ddibynadwy
Cysylltiadau
Parcio yn y gorsaf
Welsh Language
Wi-Fi
Arlwyo ar y tren
Cyswllt trydan/plygiau
Seddau Cyfforddus
Glendid
Toiledau
Cyfleusterau i’r anabl
Mynediad i’r anabl
Staff cwrtais
Eich gallu i weithio ar y tren

Question Title

* 14. eich Sylwadau

T