A fyddwch cystal a llenwi'r ffurfflen isod. Fe fyddwn yn ychwanegu eich manylion i'n map rhyngweithiol.
Please fill in your information below so we can add your details to our interactive map.

Diolch!
Thank you!

Question Title

* 1. Beth yw enw eich business / sefydliad? What is the name of your business / organisation?

Question Title

* 2. Beth yw enw'r cyswllt? What is your contact name?

Question Title

* 3. Beth yw eich rhif ffon? What is your phone number?

Question Title

* 4. Beth yw eich cyfeiriad? What is your address?

Question Title

* 5. Beth yw eich cyfeiriad e-bost? What is the business / organisation email address?

Question Title

* 6. Ychwanegwch manylion eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Please list your business / organisation's social media handles.

Question Title

* 7. Disgrifiwch natur eich busnes / sefydliad. How would you describe your business / organisation?

Question Title

* 8. Danfonwch delwedd sy'n cynrychioli eich busnes / sefydliad i llun@yrawrgymraeg.cymru. Please send an image that represents your business / organisation to llun@yrawrgymraeg.cymru

T