A fyddwch cystal a llenwi'r ffurfflen isod. Fe fyddwn yn ychwanegu eich manylion i'n map rhyngweithiol.
Please fill in your information below so we can add your details to our interactive map.

Diolch!
Thank you!

* 1. Beth yw enw eich business / sefydliad? What is the name of your business / organisation?

* 2. Beth yw enw'r cyswllt? What is your contact name?

* 3. Beth yw eich rhif ffon? What is your phone number?

* 4. Beth yw eich cyfeiriad? What is your address?

* 5. Beth yw eich cyfeiriad e-bost? What is the business / organisation email address?

* 6. Ychwanegwch manylion eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Please list your business / organisation's social media handles.

* 7. Disgrifiwch natur eich busnes / sefydliad. How would you describe your business / organisation?

* 8. Danfonwch delwedd sy'n cynrychioli eich busnes / sefydliad i llun@yrawrgymraeg.cymru. Please send an image that represents your business / organisation to llun@yrawrgymraeg.cymru

T