Ail ddechrau eich aelodaeth Actif

Newyddion gwych! Rydym yn paratoi i'ch croesawu yn ôl i'n canolfannau.

EICH AELODAETH:
Byddwch yn falch o wybod ein bod wedi gostwng ein prisiau aelodaeth debyd uniongyrchol dros dro i adlewyrchu'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig i chi pan fyddwn yn ailagor, a ddylai sicrhau mwy fyth o werth i'ch aelodaeth Actif. Bydd y prisiau is yn aros yn eu lle tan ddiwedd mis Medi. Bydd y prisiau hyn yn cael eu hadolygu bob mis gan ystyried y cyfleusterau a'r gwasanaethau y gallwn eu darparu i chi.

I'r rhai sydd am ailgychwyn eich aelodaeth, a allwn ofyn i chi lenwi'r ffurflen isod fel y gall ein tîm aelodaeth brosesu'ch cais a'ch er mwyn ailgychwyn eich aelodaeth.  SYLWCH NA FYDD EICH AELODAETH YN AILGYCHWYN YN AWTOMATIG TRWY LENWI'R FFURFLEN YMA - BYDD AELOD O'T TIM YN RHOI GALWAD YN OL I CHI.

Question Title

* 1. Enw cyntaf

Question Title

* 2. Cyfenw

Question Title

* 3. Dyddiad Geni

Question Title

* 4. Er mwyn i ni fod yn siŵr pa aelodaeth yr ydych am ei hailgychwyn, ticiwch un o'r opsiynau canlynol

Question Title

* 5. Os oes gennych ymholiad ar wahân am eich aelodaeth, rhowch sylwadau islaw

Question Title

* 6. Nodwch eich rhif cyswllt / ebost dewisol islaw

0 of 6 answered
 

T