Eich presenoldeb cyn Covid-19

 
Mae’r cwestiynau hyn yn ymwneud â mynychu perfformiadau BYW o ddigwyddiadau diwylliannol mewn theatrau, neuaddau cyngerdd a lleoliadau eraill.

Question Title

Pa mor aml fyddech chi’n dweud oeddech chi’n mynychu digwyddiadau o’r fath cyn y Coronafeirws?

Question Title

Ydych chi’n archebu NAWR ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?

T