Pwy bydd yr arwainydd digodol y dyfodol?

Question Title

* 1. Enw:

Question Title

* 2. Oedran:

Question Title

* 3. Dosbarth:

Question Title

* 4. Yn y farn ti pa mor dda wyt ti efo TGCH? 1-ddim yn dda 10-gwych!

Question Title

* 5. Pa mor aml wyt tin ddefnyddio hwb a office 365 (word, power point, exel)?

Question Title

* 6. Wyt tin ddefnyddio hwb am gwaith catref?

Question Title

* 7. Pam wyt ti eisiau bod yn arwainydd digidol?

Question Title

* 8. Beth yw eich sgilliau TGCH?

Question Title

* 9. Pam ydych chi'n ei hoffi TGCH?

T