* 1. Ydych chi'n credu bod angen gwella'r gyfnewidfa bws presennol yn Nolgellau?

* 2. Ym mha safle yr hoffech chi weld y gyfnewidfa bws cael ei leoli?

* 3. Unrhyw sylwadau eraill?

T