Mae'r data sydd ar gael ar anaf i'r ymennydd ac adsefydlu yn gyfyngedig ac mae angen eich help arnom i newid hyn.

Hoffem ofyn rhai cwestiynau ichi am eich meddyliau am anaf i'r ymennydd. Helpwch ni trwy gwblhau'r arolwg ymgysylltu hwn.

Question Title

* 1. ENW

Question Title

* 2. OED

Question Title

* 3. Hoffech chi gadw mewn cysylltiad â SameYou?

Question Title

* 4. O ble ydych chi'n dod?

0 o 9 wedi eu hateb
 

T