Informacje o tej ankiecie

The Abortion Rights Campaign (ARC) prosi Państwa o wzięcie udziału w tej anonimowej ankiecie dotyczącej Państwa doświadczeń związanych z przeprowadzeniem aborcji –lub próbą przeprowadzenia aborcji w Irlandii – w okresie po styczniu 2019, kiedy aborcja została zalegalizowana w tym kraju. Prosimy o podzielenie się swoimi przeżyciami, aby umożliwić nam zrozumienie jak obecnie działa opieka medyczna dotycząca aborcji. Na podstawie zebranych informacji będziemy walczyć o poprawienie procedur.


Mogą Państwo wziąć udział w tej ankiecie jeśli:

●      Mieli Państwo aborcję przeprowadzoną w Irlandii po 2 stycznia 2019.

●      Próbowali Państwo uzyskać dostęp do aborcji w Irlandii po 2 stycznia 2019.

 

O ankiecie:

●      Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 30 minut.

●      Ankieta jest anonimowa. Nie pytamy w niej o Państwa imię. Żadne informacje, po których możnaby Państwa rozpoznać nie są zbierane. Nie ma możliwości śledzenia adresu IP komputera.

●      Państwa udział w ankiecie jest zupełnie dobrowolny. Jeśli nie chcą Państwo odpowiedzieć na jakieś pytanie, mogą je Państwo pominąć.

●      Jeśli zgodzą się Państwo, niektóre cytaty, jako anonimowe, wykorzystamy w prowadzenie kampanii lub naszych materiałach informacyjnych. Wykorzystane wypowiedzi będą zawsze anonimowe.

●      Na końcu ankiety zapytamy Państwa, czy zgadzają się Państwo na zacytownie – anonimowo- niektórych Państwa wypowiedzi. Jeśli wybiorą Państwo odpowiedź “nie”, żadna z Państwa wypowiedzi nie będzie wykorzystana.

●      W dowolnym momencie mogą Państwo przerwać wypełnianie ankiety poprzez kliknięcie “Submit”. Państwa informacje nie zostaną zapisane. Ankieta zostanie zapisana dopiero, gdy potwierdzicie Państwo klikając Submit na końcu formularza ankiety.

 

Wszystkie informacje zebrane podczas tej ankiety będą w bezpieczny sposób przechowywane przez Abortion Rights Campaign. Jeśli się Państwo zgodzą, pod koniec projektu Państwa anonimowe odpowiedzi zostaną zarchiwiowane w Cyfrowym Archiwum Irlandii (the Digital Repository of Ireland) i będą udowstępniane naukowcom do badań mających na celu poprawę opieki medycznej na świecie. Ponieważ ankieta jest kompletnie anonimowa, nie ma zagrożenia identyfikacji osób biorących udział w ankiecie

                  

Po wypełnieniu ankiety:

Na końcu ankiety będą mogli Państwo kliknąć na link, pod którym można zapisać się na biuletyn z bieżącymi informacjami o naszych badaniach, których częścią jest ta ankieta. Ten link przeniesie Państwa na osobną stronę internetową. Między osobną stroną internetową nie ma żadnego przepływu danych. Żadna informacja podana przez Państwa na osobnej stronie internetowej nie będzie powiązana z uzupełnieniem przez Państwa tej ankiety.

 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o tej ankiecie, zapraszamy w dowolnym momencie do kontaktu poprzez adreas email: survey@abortionrights.ie  Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Question Title

* 1. Wyrażanie zgody:
Zanim wypełnią Państwo ankietę prosimy o potrwierdzenie następujących stwierdzeń:

T