Question Title

* 1. Beth ydych chi?

Question Title

* 2. Gan amlaf, sut ydych chi’n dod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen am y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol?
Fe gewch chi ddewis mwy nag un opsiwn

Question Title

* 3. Gan amlaf, sut ydych chi’n dod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen am Gwerth Cymru?
Fe gewch chi ddewis mwy nag un opsiwn

Question Title

* 4. Pa mor hawdd yw cael yr wybodaeth rydych ei hangen ar-lein?

Question Title

* 5. Ydych chi’n cael cylchlythyr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar hyn o bryd?

T