Ogólna rozpoznawalność marki/firmy

Question Title

* 1. Które z poniższych określeń najlepiej określa Twoim zdaniem markę Barenbrug? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi

Question Title

* 2. Jakie są Twoje odczucia względem marki Barenbrug?

Question Title

* 3. Co lubisz w marce Barenbrug?

Question Title

* 4. Czego nie lubisz w marce Barenbrug?

Question Title

* 5. Kto Twoim zdaniem jest głównym konkurentem marki Barenbrug?

Question Title

* 6. Jak Twoim zdaniem wypada logo marki Barenbrug w porównaniu z innymi producentami nasion traw?

Question Title

* 7. Jak skutecznie Twoim zdaniem marka Barenbrug komunikuje się z klientami?

T