Introduktion til spørgeundersøgelsen

Hej,
ConvaTec har udarbejdet et me+ Recovery program, der fokuserer på helbred og velvære for dig, der lever med en stomi.

ConvaTec ønsker i denne forbindelse at få mere viden om stomiopereredes kendskab til fysisk aktivitet og træning efter en stomioperation. Dette håber vi på at få ved at engagere nyopererede stomipatienter i en spørgeskemaundersøgelse.

Sideløbende gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse målrettet danske stomisygeplejersker, hvor målsætningen er at få et mere indgående kendskab til, hvilken information du som nyopereret stomipatient modtager på hospitalet angående fysisk genoptræning efter en stomioperation.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelserne skal bidrage til at udvikle et målrettet genoptræningsforløb for nyopererede stomipatienter, så de bedst og hurtigst muligt kan genvinde en god fysik oven på operationen.
Hvis du har lyst til at deltage i et gratis  genoptræningsforløb i din region, kan du udfylde dit navn og adresse nederst i spørgeskemaet. Du kan også deltage anonymt i dette spørgeskema.

Vi vil meget gerne vide, hvordan dit liv med en stomi er.
Vi beder dig besvare spørgsmålene så ærligt som muligt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er meget vigtigt, at de oplysninger, vi indsamler, er så præcise som muligt.

Undersøgelsen tager cirka 5-10 minutter at fuldføre.

Tak for din tid og tak for at du deler dine erfaringer med os.
Vi sætter stor pris på din deltagelse.
Med venlig hilsen
ConvaTec Danmark A/S
Spørgeundersøgelsen udføres og finansieres af ConvaTec Danmark A/S, www.convatec.dk
© 2016 ConvaTec Inc. ®/™angiver et varemærke tilhørende et ConvaTec-selskab.

T