MOMS-HĂ…NDTERING 2017

* 1. Branche

* 2. Omsætning

* 3. Hovedkontorets placering, by

* 4. Områder hvor momskompleksitet opstår (sæt kryds ved alle relevante)

* 5. Størrelse af skat/finans og momsafdeling målt på ansatte?

* 6. Er der udpeget en momsspecialist i virksomheden/selskabet/koncernen?

* 7. Rolle/titel på den person, der forbereder momsangivelsen?

* 8. Efter udarbejdelse, hvem gennemgår da momsangivelsen før indsendelse?

* 9. Omfang af momserfaring blandt de ansvarlige for moms i virksomheden/selskabet/koncernen? (Sæt kryds ved alle relevante)

* 10. Hvor ofte modtager du ekstern momsrådgivning?

* 11. Er momsplanlægning en del af indledende overvejelser i forbindelse med alle nye ny investeringer/produkter/transaktioner?

* 12. Er moms en del af organisationens strategiske planlægning?

* 13. Har organisationen en formel momsstrategi (eventuel som en del af en større skattestrategi)?

* 14. Hvilket ERP system anvendes i forbindelse med bogføring af moms mv

* 15. Er momsangivelsen procesautomatiseret eller manuel?

* 16. Er momsregnskabet automatiseret/systemdrevet, eller afhængig af individuel beslutningstagning?

* 17. Hvor effektiv vurderer du jeres samlede momssystemer- og processer?

* 18. Har SKAT gennemført kontrol af moms i virksomheden/selskabet/koncernen indenfor de sidste tre år?

* 19. Hvordan vil du beskrive virksomhedens/selskabets/koncernens forhold til SKAT?

* 20. I hvilken grad føler du, at Brexit vil påvirke virksomheden/selskabet/koncernen?

* 21. Hvor sandsynligt er det, at du vil søge ekstern momsrådgivning som følge af Brexit?

* 22. Hvad er de største udfordringer, som virksomheden/selskabet/koncernen står over for i forbindelse med håndteringen af moms?

* 23. Er der nogen yderligere indsigt om moms, du gerne vil dele?

* 24. Venligst udfyld dine oplysninger, så vi kan dele undersøgelsens resultater med dig.

T