1. Arolwg o'r wefan

 
14% of survey complete.
Hoffem wybod beth yw eich barn chi am ein gwefan ni.

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn llenwi’r holiadur hwn. Bydd eich ymatebion yn gyfrinachol a dim ond yn cael eu defnyddio er mwyn gwella ein gwasanaeth i chi.

Mae'n rhaid ateb y cwestiynau sydd â (*) i lenwi'r holiadur. A fyddech cystal ag ateb y cwestiynau ar sail eich ymweliad diweddaraf.

Diolch,

Tîm Digidol yr Asiantaeth Safonau Bwyd

T